Particulier initiatief: Doe Mee Met je AOW

De actie ‘Doe Mee Met je AOW’ is een mooi voorbeeld van particulier initiatief. AOW’ers zorgden er zowel in 2020 als in 2021 voor dat steun “terecht komt waar het nu het hardst nodig is: bij culturele makers die geen langdurige subsidie krijgen”. Op deze manier vindt zowel geld buiten als binnen de sector haar nieuwe bestemming. In 2020, tijdens de eerste editie van de actie, is er €1.098.998,23 opgehaald, waarbij minister Van Engelshoven dit bedrag heeft verdubbeld. Individuele makers konden hier via het Cultuurmakersfonds in aanmerking voor komen met de voorwaarde dat of hun werk is aangesloten bij een stichting of dat zij deel uitmaken van een collectief (def. “minimaal drie makers die werkzaam zijn in dezelfde of verschillende kunstdiscipline(s)”). Bedenk als gever altijd goed waar je geld naartoe gaat: een fantastisch initiatief, maar veel (nieuwe) individuele kunstenaars zijn bij dit steunfonds wellicht buiten de boot gevallen.