Op 20 september verscheen een nieuwe uitgave van Boekman Extra, helemaal gewijd aan de vraag hoe het publiek zou kunnen ‘opkomen’ voor popmuziek. De band tussen fans en makers is in de popmuziek van oudsher sterk. Toch is er ook veel schroom en ongemak in de stap naar het vragen van steun te vinden. Want,: zijn muziekliefhebbers bereid hun favoriete bands en muzikanten ook echt rechtstreeks te ondersteunen? Hoe ziet die steun er dan uit? Wie moeten het geven? En vooral: hoe zetten muzikanten dit op een goede manier in gang?

Allemaal vragen die passen binnen het (onderzoeks)programma Leve het Geven. Daarom organiseerden Leve het Geven, de Boekmanstichting en Universiteit Utrecht een werksessie over popmuziek en over de vraag of mecenaat ook denkbaar is in deze scene. Waar liggen de kansen én wat zijn de obstakels?

Helleke van den Braber (hoogleraar Mecenaatstudies) en Rocco Hueting (toetsenist De Staat) spraken over de misverstanden en benodigdheden in pop mecenaat:

“Bereidheid om vraagschaamte en geefgêne te overwinnen. Als je om hulp vraagt, doe je dat vanuit een behoefte aan meer draagvlak voor je werk en grotere autonomie. Tegelijk roept het schaamte op: wat als ik m’n onafhankelijkheid verlies, teveel een bedelaar lijk, of te weinig terug kan geven aan al die genereuze en loyale fans? Hoe met opgeheven hoofd te vragen, hoe onbezwaard te geven?”

Ook deelde Charlotte Wessels haar ervaringen over donateurs en Patreon:

“Ik heb een keer een nogal persoonlijk nummer geschreven voor mijn Patreon. Toen bleken mijn Patreons buiten mijn weten om een videoclip voor dit nummer te hebben gemaakt en ook een lieve video waarin ze me allemaal bedankte voor het afgelopen jaar. Toen had ik zoiets van; waarom bedanken jullie mij? Jullie zijn toch degenen die mij ondersteunen?! Dat raakte me echt heel erg.”

Vervolgens deelde André, Yosha en Atze drie uitdagingen voor popmuziek en het mecenaat na aanleiding van hun artikel in de Boekman Extra Popmuziek en mecenaat.

Uitdaging #1 – Is er een rol voor de overheid weggelegd bij het bevorderen van mecenaat in de popmuziek? Wat zou die rol moeten zijn en hoe is de overheid hiertoe te bewegen?

Uitdaging #2 –  Hoe vergroten we het verdienvermogen en de veerkracht van de popmuzieksector? Welke nieuwe wegen staan daarbij voor makers open, en zijn zij bereid die wegen ook in te slaan?

Uitdaging #3 –  Hoe kunnen popmuzikanten hun trouwe achterban over de streep trekken om geld te geven? En hoe kunnen ze die achterban bewegen om niet alleen een projectgerichte maar ook een structurele bijdrage te leveren? 

 

Benieuwd naar de besproken input, kansen en vragen van deze sessie over popmuziek en mecenaat? 

Wil je op de hoogte blijven van alles rondom Leve het Geven? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.

Bedankt alle aanwezigen en in het bijzonder Charlotte, André, Yosha en Atze voor het delen van jullie ervaringen en uitdagingen!