“De combinatie van de termen publiek en publieksbereik lijkt vanzelfsprekend als we nadenken over kunst en cultuur, maar is dat niet helemaal.”, schreef bijzonder hoogleraar Betekenis van Cultuurparticipatie Evert Bisschop Boele voor de Boekmanstichting.

“De centrale vraag in de kunstenaarspraktijk is in die relatie [red. de relatie tussen kunstenaar en publiek] niet: ik kan iets heel moois heel goed, wil je er deelgenoot van zijn? En ook niet: waar heb je behoefte aan? De centrale vraag wordt: hoe kan ik, met wie ik ben en wat ik kan, voor jou van betekenis, van meerwaarde zijn? In een dialogische relatie creëren kunstenaars geen aanbod en beantwoorden ze ook geen vraag, maar scheppen ze een ontmoetingsplek.”

Onderzoek naar de manieren waarop makers om kunnen gaan met het aangaan van een relatie met het publiek om vervolgens de geefvraag te kunnen stellen, is nog vrij schaars. Deze centrale vraag nemen wij in ieder geval mee in de doorontwikkeling van Leve het Geven!

Lees het gehele pleidooi hier.