In opdracht van programma Leve het Geven onderzoekt de Leerstoel Mecenaatstudies (verbonden aan Universiteit Utrecht) in de periode 2022-2024 de positie van de creatieve maker in de Nederlandse geefcultuur. Het onderzoek verkent hoe makers zowel bij het stellen van de geefvraag als in interactie met hun gever zich maximaal gestimuleerd, veilig, beloond en erkend kunnen voelen.

In december 2020 verscheen een verkennend Leve het Geven-onderzoek naar de behoeften, kansen en knelpunten op het gebied van particulier geven aan individuele makers. Eén van de centrale inzichten uit het verkennende onderzoek was dat we een duidelijk gebrek aan kennis hebben over de drempels die individuele makers ervaren om donateurs te zoeken, te benaderen en te behouden. Of, omgekeerd, wat het hen makkelijker zou maken om zich op dat vlak te ontwikkelen. Dat gebrek aan kennis hebben we omdat de positie van de vrager (maker) wetenschappelijk nog amper is onderzocht. Vrijwel al het bestaande onderzoek gaat over de positie van de gever.

Aan het woord:Helleke van den braber, professor mecenaatstudies en onderzoeksleider

“Het onderzoek gaat kennis ophalen bij een heel diverse groep makers uit alle kunstdisciplines. Het gaat meer inzicht opleveren in wat ‘vragen om steun’ voor hen betekent, wat hun vraag om hulp makkelijker en comfortabeler kan maken, en wat makers precies van de relatie met hun gevers (en van zichzelf) verwachten. Een ander sterk punt van dit project is dat ik als onderzoeksleider word bijgestaan door twee onderzoekers die niet alleen volop hun sporen hebben verdiend in de mecenaatstudies, maar ook zelf actief deel uitmaken van de cultuursector. ‘Ingebedde’ onderzoekers dus, die dicht bij de makers staan en die voeling hebben met wat er bij hen speelt. Ik ben trots op de mooie samenwerking die we hiermee aangaan tussen de Universiteit Utrecht, Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst (ACCT) en het programma Leve het Geven, uitgevoerd door Voordekunst.”

In de eerste fase in het onderzoek worden interviewrondes en focusgroepbijeenkomsten met makers en donateurs opgezet. De makers variëren wat betreft carrièremoment en -niveau, hun beleving van de publieksgerichtheid van hun werk en ook in hun ervaring met het stellen van geefvragen aan donateurs. Ook de gevers variëren wat betreft hun culturele voorkeuren en kennis, en ook in hun mate van ervaring met het ondersteunen van individuele kunstenaars. Een deel van de makers en donateurs heeft daar wél, een ander deel juist geen ervaring mee of bereidheid toe. 

Aan het woord:Marjolein Marzacu, projectmedewerker leve het geven

“Wij zijn ontzettend blij met deze onderzoekssamenwerking. Zelfs makers die al eens hebben gecrowdfund, en dus ervaring hebben met het werven van donateurs, vinden het soms lastig om de volgende stap te zetten in het contact met hun achterban. Via programma Leve het Geven ondersteunen wij makers bij het opzetten van de relatie zodat zij een stabiele en langdurige band met hun donateurs en publiek aan kunnen gaan. De relatie tussen maker en publiek zien wij namelijk als een van de belangrijkste relaties binnen het makerschap. Door de focus van het onderzoeksteam op makers uit verschillende disciplines met verschillende (of geen) ervaringen met vragen aan de achterban, hopen we patronen te ontdekken die we om kunnen vormen naar nog betere praktische ondersteuning.”

Wil je op de hoogte blijven van de voortgang? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de bevordering rondom het onderzoek . In 2024 zal het eindrapport verschijnen, met in 2022 en 2023 een tussenrapport van de eerste onderzoeksresultaten. De tussenresultaten zullen te vinden zijn via www.levehetgeven.nl/onderzoek-universiteitutrecht/

        Het onderzoeksteam

Prof. dr. helleke van den braber

Hoogleraar Mecenaatstudies. Ze onderzoekt en publiceert over mecenaat en kunstenaarsondersteuning in zowel gevestigde kunstdisciplines als de populaire cultuur. Ze heeft expertise in onder meer de theorie en geschiedenis van het geven aan cultuur, burgerschap en kunstenaarschap, en de productieve en complexe uitwisseling tussen weldoeners en makers

rocco hueting, ma

UU (alumnus Kunstbeleid en Kunstbedrijf Radboud Universiteit). Studeerde in 2015 af op individueel geven aan de popmuziek. Co-publiceerde (met Van den Braber) in 2021 het themanummer Pop & Mecenaat van Boekman Extra, schrijft sinds 2018 regelmatig opinieteksten over vragen en geven in de popmuziek in De Volkskrant, organiseert sinds 2017 goedbezochte debatavonden over de relatie tussen prijs en waarde in de popmuziek, en is sinds 2019 bestuurslid van het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland. Toetsenist in o.a. de BIS-gesubsidieerde band De Staat. 

iris van korven, ma

UU (alumna Kunstbeleid en Kunstbedrijf Radboud Universiteit). Studeerde in 2019 af op recente publieke debatten over cultuurbeleid en overheidssubsidiëring van makers in de popmuziek. Werkt sinds 2018 bij de afdeling Marketing en sinds 2021 bij de afdeling Fondsenwerving van het festival Le Guess Who en is sinds 2021 trainee bij LVWB Fundraising. Publiceerde in 2021 in opdracht van Stichting Kultuurbarbaar het boek Hoe de machine van De Staat alleen nog een vliegwiel miste.