CROWDKEEPING

Crowdkeeping staat voor het betrokken houden van je crowd – ook na de uitvoering van je idee en/of project! Hoe bouw je als maker een emotionele connectie op met je crowd, en hoe zorg je voor consistentie communicatie? Wat zijn de verwachtingen van de donateur in deze communicatie, en kunnen donateurs onderdeel worden van het makerschap zonder autonomie te verliezen? De geefvraag stellen kan daarnaast spannend zijn. Hoe kom je als maker voorbij de schroom om nieuwe, duurzame verbindingen aan te gaan? En hoe kunnen zowel makers als gevers met opgeheven hoofd hun deel van de relatie vervullen?

Met deze vragen in het achterhoofd ontwikkelen wij op dit moment instrumenten om het voor zowel maker als donateur makkelijker en toegankelijker te maken. In drie werksessies gingen we hier al mee aan de slag.

Eén experiment heeft al vorm gekregen! Lees meer over de geefkring LIEFHEBBERS.