Onderzoek

Binnen programma Leve het Geven staat doorontwikkeling van kennis over geven en vragen rondom de individuele maker centraal. Want via onderbouwde kennis kunnen wij de individuele maker het beste ondersteunen en begeleiden.

Verkennend onderzoek 2020

meerjarig onderzoek 2022 - 2024