ONTWIKKELEN

Er wordt, mogelijk gemaakt door Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de komende vier jaar gelden beschikbaar gesteld om het programma Leve het Geven verder vorm te geven. Dit doen we op een drietal manieren.

1. Zichtbaarheid van geefmogelijkheden: De komende jaren wordt aandacht besteed aan het zichtbaar maken van de mogelijkheden om te geven aan makers en instellingen. Dit doen we door middel van doelgerichte (regionale) campagnes die de makers, donateurs en de manieren van geven centraal stelt. 

2. Praktische geefhulpmiddelen voor makers en donateurs: Komende jaren ontwikkelen we met het programma praktische geefhulpmiddelen om makers en instellingen te helpen om een relatie met hun donateurs en publiek te onderhouden en te verduurzamen. Bijvoorbeeld: verdiepende begeleiding bij relatiebeheer of technische ontwikkelingen om structureel geven makkelijker te maken. De pilotgroep ‘Smaakmakers’ is hier al mee gestart.

3. Matchfunding: De overheid neemt drempels weg en stimuleert geven door middel van matchfunding. De komende jaren wordt er geld beschikbaar gesteld vanuit (publieke en private) fondsen om bij te dragen aan creatieve projecten en worden particuliere donaties gematcht met een bijdrage door middel van matchfunding.

Heb je vragen over geven in de culturele sector? Wil je meedenken over hoe we geven aan cultuur in Nederland kunnen stimuleren? Goede ideeën? Neem contact op met Marjolein Marzacu, Projectmedewerker Leve het Geven, via info@levehetgeven.nl