Over ons


Nederland is een vrijgevig land, maar nog niet altijd weten potentiële donateurs de creatieve sector te vinden. Hoe kunnen we het particulier geven aan de creatieve sector stimuleren? Met ‘Leve het Geven’ bundelen voordekunst en Prins Bernhard Cultuurfonds, in opdracht van Platform ACCT, de krachten om geven aan makers en instellingen voor de gehele creatieve sector te stimuleren.

uitvoerend team

Marjolein Marzacu

Leve het Geven

info@levehetgeven.nl

Lisanne Brouwer

Project MeeMakers

Over Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt cultuur, natuur en wetenschap in Nederland. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen stimuleren ze bijzondere initiatieven en talent. Jaarlijks worden er meer dan 3.500 projecten ondersteund. Het fonds opereert als intermediair tussen schenkers en makers en beheert ruim 400 CultuurFondsen op Naam van particulieren, stichtingen, bedrijven en de overheid. Het Prins Bernhard Cultuurfonds ontvangt jaarlijks schenkingen en nalatenschappen van duizenden cultuurliefhebbers. Inzet is een bijdrage te leveren aan het continueren van de mooie, creatieve, troostende, verpozende, verrijkende en verbindende waarde van cultuur en natuur.

over voordekunst

Leve het Geven is een initiatief van voordekunst, hét platform voor crowdfunding in de creatieve sector. Een positieve beweging die erop gericht is om culturele projecten te realiseren. Mogelijk gemaakt door de mensen waar het uiteindelijk voor bedoeld is, het publiek of beter nog: de ‘crowd’. Voordekunst geeft advies, begeleidt crowdfundingcampagnes en helpt zo de doelen van kunstenaars én de creatieve sector te bereiken. Donateurs kunnen direct en gemakkelijk bijdragen aan het project van hun keuze. Met kleine en grote donaties van particulieren en bedrijven zijn via voordekunst al meer dan 5000 projecten succesvol gefinancierd. Sinds 1 juli 2011 opereert voordekunst als zelfstandige stichting met als belangrijkste doelstellingen het stimuleren van het ondernemerschap bij makers en instellingen en het zichtbaar maken van publiek draagvlak voor kunst en cultuur.

Over Platform acct

Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst (Platform ACCT) is opdrachtgever van Leve het Geven. Het platform is opgericht om de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector te verbeteren, en zo bij te dragen aan een duurzame, toekomstbestendige en bloeiende culturele en creatieve sector in Nederland. De komende jaren gaat Platform ACCT de initiatieven die zijn voortgekomen uit de Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Sector verder uitwerken in een programma met activiteiten rondom vier hoofdthema’s: het bevorderen van een structurele sociale dialoog tussen werkgevers en werkenden, het versterken van het verdienvermogen, professionele ontwikkeling voor duurzame inzetbaarheid en het verbeteren van arbeidsvoorwaarden voor alle werkenden.

 

 

Leve het Geven wordt mogelijk gemaakt met middelen vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.