Werksessies & Smaakmakers

Het onderzoek Leve het Geven is afgerond,
maar Leve het Geven gaat door!

 

Vervolg Leve het Geven in 2021

In 2021 ontwikkelen voordekunst en CineCrowd, in samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds en in opdracht van Platform ACCT, de gevonden uitkomsten en potentiële geef-hulpmiddelen verder door. Een pilotgroep van makers, de ‘Smaakmakers’, zijn hierbij nauw betrokken.

In 2021 vinden 3 bijeenkomsten met de Smaakmakers en ‘meedenkers’ plaats, die de hulpmiddelen in de praktijk testen en input geven voor de doorontwikkeling. Aan de hand van de onderzoeksresultaten van Leve het Geven is het Basisrecept voor de Toekomst ontwikkeld.

Download hieronder het Basisrecept voor de Toekomst en Vervolgrecept 1 ‘Nieuwe Manieren van Geven’ en lees verder als je benieuwd bent naar de voortgang van de Werksessies.

Basisrecept voor de ToekomstVervolgrecept 1 ‘Nieuwe Manieren van Geven’Vervolgrecept 2 ‘Ik wil nieuwe donateurs, hoe vind ik ze’Vervolgrecept 3 ‘En dan nu, doen!’

Werksessie #3En dan nu, doen!

15 oktober 2021

Op 23 september vond de derde werksessie van Leve het Geven plaats. In deze werksessie werden twee nieuwe concrete ideeën gepitcht: ‘Salon Leve het Geven’ en de geefkring ‘LIEFHEBBERS’. Hier lees je de inzichten van onze makers en meedenkers. 

Pitch Salon Leve het Geven door Lisanne Brouwer

Wat?

Salon Leve het Geven is een event waar makers en (potentiële) donateurs elkaar voor het eerst ontmoeten, met als belangrijkste doel nieuwe geefrelaties aangaan. Voor makers een  mooie kans om donateurs te werven buiten hun netwerk. Voor donateurs een unieke gelegenheid om aan de wieg te staan van bijzondere projecten.

Inzichten

  • De rol van de donateur mag tijdens de Salon benadrukt worden. De Salon is bedoeld om een geefrelatie op te bouwen en dit mag volgens veel makers ook benoemd worden.
  • Over de term ‘Salon’ waren de meningen verdeeld: het is goed en belangrijk om de exclusiviteit te benadrukken, maar het moet niet iets elitairs worden. 
  • De selectie van de makers voor de Salon moet in een duidelijk kader plaatsvinden: dit kan bijvoorbeeld op thema of op discipline. Op deze manier ligt de focus minder op de individuele maker en meer op de interesse die de makers en de gevers verbindt. 
Pitch geefkring LIEFHEBBERS door Sascha van Loenen

Wat?

LIEFHEBBERS is een gloednieuwe kunstkring, een nieuwe manier van geven aan cultuur. Kunstliefhebbers geven aan een verenigde groep kunstenaars uit verschillende disciplines. In ruil krijgen ze een unieke inkijk in de creatieve keuken van de makers en eventueel een (materiële) tegenprestatie, op regelmatige basis.

Inzichten

  • De geefkring vult een gat dat een platform als Patreon slaat: Patreon is niet persoonlijk. In de Geefkring voel je je verbonden met andere makers en je donateurs en ben je onderdeel van een community.

“We bieden een unieke community van gelijkgestemde, die samen hun passie willen delen. Dat zorgt voor een hele positieve vibe.”  -Sascha van Loenen, Smaakmaker

De geefkring moet geen verkapte werkrelatie worden. Makers kunnen zich hier tegen beschermen door vanaf het begin van de relatie goed af te bakenen wat de gever terug krijgt voor de donatie. Deze tegenprestatie hoeft niet materieel te zijn. Een inkijk in de ontwikkeling en het proces van de maker kan ook heel interessant zijn voor de gever.

Werksessie #2De zoektocht naar nieuwe donateurs

21 juni 2021

Op 2 juni 2021 vond alweer de tweede Werksessie Leve het Geven plaats. Dit keer stond de zoektocht naar nieuwe donateurs centraal. Oude bekenden maar ook nieuwe gezichten bogen zich over uitdagingen rondom het aangaan van nieuwe verbindingen met gevers.

Bruno van den Elshout en Jorinde Keesmaat introduceerden de volgende uitdaging:

1. Hoe kom je als maker voorbij de schroom om nieuwe, duurzame verbindingen aan te gaan? En hoe kunnen zowel makers als gevers met opgeheven hoofd hun deel van de relatie vervullen?

“Je bent gever, maar je bent bovendien de eerste gever. Je bent niet gewoon het startpunt van de beweging, jij bént de beweging.” – Bruno van den Elshout, kunstenaar

Charlotte Wessels deelde haar inspirerende ervaringen met Patreon om makers te helpen bij de volgende vraag:

2. Hoe en waar vind je de donateurs die je nodig hebt en vooral, de donateurs die het best bij je passen? 

“Ik bouw al jaren een band op met deze mensen. Een biertje drinken na een show, direct contact, ook op social media. Dat was nooit een berekende keuze, dat is gewoon wie ik ben.” – Charlotte Wessels, muzikant

Deze werksessie was er ook een donateur aanwezig. Wim de Bundel, auteur van Geven is Leven, ging in gesprek met één van de eerste makers die hij via voordekunst ondersteunde: Carlie Spruijt, van het duo Spruijt & Opperman.

3. Wat drijft de donateur, wat zijn de motieven van een (potentiële) gever? Wat spreekt hen aan? Wat willen gevers terug in ruil voor hun donatie? En als je eenmaal weet wat de donateur drijft, hoe zet je dat dan in als maker?

“Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat geven een bijdrage levert aan je gezondheid, je geluk en succes. Besef dat je daar allemaal bij helpt als maker. Hoe mooi is dat?” – Wim de Bundel, donateur

Cornelis Serveert bracht alle input samen in het tweede Vervolgrecept, editie: Ik wil nieuwe donateurs, hoe vind ik ze? Het Vervolgrecept is bovenaan deze pagina te downloaden.

Werksessie #2 Sprekers bekend!

17 mei 2021

Op 2 juni 2021 vindt alweer de tweede Werksessie van Leve het Geven plaats. Het thema en de uitdagingen houden we nog even geheim, maar we introduceren graag alvast de sprekers die hun ervaringen en verwachtingen rondom geven met de deelnemers zullen delen.

Bruno van den Elshout

Bruno van den Elshout werkt als kunstenaar en geeft vorm aan kunst- en onderzoeksprojecten die uitnodigen tot waardevolle ontmoetingen tussen mensen, ideeën en werelden. Hij doet dit met de bedoeling om constructieve, coöperatieve en duurzame manieren van samenleven en -werken te onderzoeken en te beoefenen. Ruim zeven jaar geleden haalde hij meer dan €25.000 op via crowdfunding, voor zijn fotoboek NEW HORIZONS. Nu wil hij andere makers inspireren om de mogelijkheden rondom geven te onderzoeken en te omarmen.

Jorinde Keesmaat

Jorinde Keesmaat is regisseur van operavoorstellingen en geënsceneerde klassieke concerten. In de periode 2016 – 2019 was ze Guest Director-in-Residence bij het Center for Contemporary Opera in New York. Ze speelt in haar multidisciplinaire ervaringsvoorstellingen met de verhouding tussen toeschouwer en acteurs/musici. In 2020 werkte Jorinde al mee aan het onderzoek Leve het Geven. Ze vertelde hierin onder meer over de radicaal andere financieringscultuur in de Verenigde Staten, waar ze vanwege haar internationale werk goed bekend mee is. Welke elementen zouden we in de Nederlandse context kunnen toepassen?

Charlotte Wessels

Charlotte Wessels is zangeres, onder meer bekend van de symfonische metalband Delain. Op moment van schrijven heeft ze maar liefst 1,098 patrons op Patreon, die haar allemaal steunen met een maandelijkse bijdrage in ruil voor exclusieve muziek, kunst en kijkjes achter de schermen. Hoe onderhoudt ze de band met haar gevers, en hoe lukt het haar om de giften met opgeheven hoofd in ontvangst te nemen?

Wim de Bundel en Spruijt & Opperman

Wim de Bundel is auteur en initiatiefnemer van ‘Geven is Leven’. Hij was twaalf jaar directeur Marketing & Sales bij Delta Lloyd, BeFrank en Nationale Nederlanden. In 2020 besloot hij zijn gedachtengoed ‘Geven is leven’ te delen in zowel een boek als een beweging, met als doel zoveel mogelijk mensen te inspireren om te geven. Carlie Spruijt en Eva Opperman vormen het muzikaal cabaret duo Spruijt & Opperman. Wim ontmoette het duo via hun crowdfundingcampagne op voordekunst: Zij en Ik op CD!. Speciaal voor Geven is Leven schreven ze een lied over de kracht van geven.

Werksessie #1 Nieuwe manieren van geven

13 APRIL 2021

Tijdens de eerste Werksessie Leve het Geven op 24 maart 2021 stonden Nieuwe manieren van geven centraal. Een twintigtal makers, waaronder deelnemers van de pilot Smaakmakers, en evenveel meedenkers (donateurs, medewerkers van Platform ACCT en (vermogens)fondsen, wetenschappers en andere stakeholders uit de cultuursector) gingen met elkaar in gesprek over een drietal uitdagingen. De vraagstukken werden gepresenteerd door Smaakmakers die elk verder kijken dan incidentele giften, hoe welkom ook, en onderzoeken hoe ze gevers structureel aan zich kunnen verbinden en/of hoe de steun kan bestaan uit meer dan geld alleen.

Filmmaker Stefan van den Bosch (ervaring met crowdfunding en het gebruik van Patreon en Petje.af) en fotograaf Martijn van de Griendt (maar liefst 7 succesvolle crowdfundingcampagnes op zijn naam) brachten de volgende uitdaging in:

Steunen op projectbasis is goed, maar steunen op de langere termijn is beter. Maar zonder eigen achterban die je kent, vertrouwt en al volgt, wordt dit lastig. Hoe kan je donateurs die je eerder steunden, bijvoorbeeld tijdens een crowdfundingcampagne, overtuigen om ook duurzamer in jou als maker te investeren? 

Anne Ligtenberg, social designer en gecrowdfund voor Het Dyslexie Boek nam uitdaging twee voor haar rekening.

Makers zijn gebaat bij financiële ondersteuning, maar óók bij ondersteuning in de vorm van tijd en kennis. Zelf elke keer vanaf nul beginnen om donateurs van tijd en kennis te vinden, kost kostbare tijd. Hoe kan je donateurs die je al steunen en die je vertrouwen ook inzetten als ‘ambassadeurs’ die weer nieuwe donateurs van tijd en kennis opleveren?

Filmregisseur Colinda Bongers is initiatiefnemer van een geefkring, waarbij makers zich bundelen om structurele donateurs aan zich te binden (lees hier meer over in het Vervolgrecept hierboven). Beeldend kunstenaar Anna Nunes is razend enthousiast over het idee, maar beiden zijn nog wel zoekende:

Hoe ziet het ideale kader, de volledige set spelregels, voor de Geefkring eruit? 

Uit de gesprekken in 40 minuten durende break-out sessies in kleine groepen, volgden inzichten en inspiratie voor alledrie de uitdagingen. Cornelis Serveert zet de belangrijkste leerpunten op een rijtje in het eerste Vervolgrecept. Je kunt het Vervolgrecept bovenaan deze pagina downloaden!

Update

8 december 2020

Op 2 december zijn de onderzoeksresultaten gepresenteerd tijdens de eerste online bijeenkomst van Leve het Geven. Met ongeveer 80 deelnemers en een mooie mix aan makers, donateurs en experts uit de culturele sector, was de bijeenkomst een groot succes! Minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap was bij de online bijeenkomst aanwezig en ging in gesprek met makers en experts.

In 1,5 uur tijd hebben de deelnemers kennis kunnen maken met het ‘Basisrecept voor de Toekomst’, waarin de onderzoeksresulaten vertaald zijn naar praktische handvatten voor de verdere doorontwikkeling van particulier geven aan individuele makers. Experts kregen mooie inzichten mee vanuit de makerpraktijk, en de makers ervoeren steun van de experts. Daarnaast gaf minister Van Engelshoven aan enkele makers mee hoe belangrijk het is om relaties goed te onderhouden. Ook in het onderzoeksverslag komt dit inzicht prominent naar voren. Relatiebeheer nemen we dan ook zeker mee in de verdere doorontwikkeling.

In 2021 blijven we in gesprek met makers, donateurs en experts om zo, samen met de gehele sector, het recept aan te vullen en verschillende geefinstrumenten te testen.

Menno Tummers, development manager Prins Bernhard Cultuurfonds: ‘’Ik spreek namens het Prins Bernhard Cultuurfonds de hoop uit dat we met deze uitkomsten in handen en de gesprekken die we de komende maanden met elkaar gaan voeren bestaande wegen gaan verbreden en wellicht nieuwe instrumenten kunnen ontwikkelen’’